Wednesday, 26 October 2011

RPH3

RPH3-By Tan Siew Foong

Refleksi selepas pengajaran:
Objektif dapat dicapai dengan ( 39/40) . Saya berasa  p&p ini berjaya kerana murid sangat gembira dan dapat menguasai apa yang telah disampaikan oleh saya. Mereka sangat menikmati dengan kajian yang telah dirancang oleh saya.

0 comments:

Post a Comment

BIRD