Friday, 4 November 2011

Flash card-My body

Body


Refleksi:
Kekuatan:
Dengan penggunaan flash card , saya dapat menumpukan perhatian semua murid , dan dapat memilih murid untuk menjawab soalan secara rawak, ini dapat mengelakkan murid daripada tidak membuat tumpuan. Flash card yang senang ditukar-tukarkan dalam masa yang singkat jug dapat menguji kadar kefahaman murid.

Kelemahan:
Persediaan flashcard memerlukan masa yang panjang, oleh itu saya terpaksa mencari bahan menerusi internet. Gambar yang terdapat dalam bahan yang saya cari ini adalah terhad, saya tidak dapat membetulkan kesilapan murid berdasarkan pengalaman mereka yang telah saya kumpul sebelum ini

0 comments:

Post a Comment

BIRD